Boken om Paul Nilsson är klar

19 december, 2021

Den 28 oktober 1951 avled emeriti kyrkoherden i Sjogestad Paul Nilsson. På den stora resta gravstenen på Sjogestads
kyrkogård återfi nns en relief av Paul Nilsson med textbandet runt: Jubla Guds ära min tunga. Sällan har väl en text på en gravsten så passat in på den som vilar i graven som här.

Det är som diktare och psalmförfattare Paul Nilsson gjort sig känd. Flera av hans psalmer i psalmboken håller hög klass.
En av psalmbokens djupaste och innehållsrikaste är kanske Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider … I adventstid
sjungs hans hymn Sions dotter och i vårbrytningen får vi höra körerna sjunga Västergötlands ”nationalsång” Jag hälsar
dig västgötarike …!

Arkitekten Ingemar Magnusson har skrivit den nyutkomna boken om Paul Nilsson där titeln är Guds sånglärka fakta och fria tankar kring den västgötske sångarprästen Paul Nilsson 1866-1951. Boken ger en tämligen utförlig presentation av Nilssons dikter och det är första gången som dessa presenteras på detta sätt. Till webbutiken

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram