Författare: 

Matrikel för Skara Trivial Schola (1749-1809)

480 kr

Upprättad till följe av Ven. Consistporii Resolution d. 18 Oct 1749.
ISBN 978-91-978079-8-2.

Cirka 2800 elever vid Skara skola är biograferade. Matrikeln är försedd med ett personregister som gör det lätt att hitta den elev man söker.

Matrikeln är uppdelad i två volymer med totalt 848 sidor.

Artikelnr: 102 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

upprättad till följe av Ven. Consistporii Resolution d. 18 Oct 1749.

Nr 102. Två volymer. ISBN 978-91-978079-8-2

I Göteborgs landsarkiv finns en matrikel över eleverna vid Skara trivialskola för åren 1749-1809. Matrikeln innehåller knapphändig uppgifter om eleverna, oftast bara namn och födelseort. Med hjälp av socknarnas kyrkoböcker, bouppteckningar och andra källor har vet.med.dr. Per-Ola Räf lyckats hitta kompletterande uppgifter om 90% av eleverna. Födelsedatum, föräldrarnas yrke och namn är noterad, liksom elevens familj med hustru och barn samt eventuella uppgifter om elevens livsöde.

Cirka 2800 elever vid Skara skola är biograferade. Matrikeln är försedd med ett personregister som gör det lätt att hitta den elev man söker.

Matrikeln är uppdelad i två volymer med totalt 848 sidor.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram