Vikingar och hunner på sällskapets årsmöte

23 maj, 2017

Den 22 april hölls årsmöte i Varnhem. Årets talare var professor Bo J Theutenberg, en flerfaldig medarbetare i sällskapets bokutgivning. Theutenberg gav en introduktion till den gedigna forskning som ligger bakom hans senaste alster, Mellan liljan och sjöbladet 2:1 (se vår webbshop).

Dagen inleddes i Varnhems klosterkyrka med andakt som leddes av stiftsprost emeritus Sten-Åke Engdahl. Sedan presenterade ordförande Johnny Hagberg två av de senast utgivna böckerna i sällskapets skriftserie; Romernas historia och Biblia Pauperum.

Goter, geater, hunner och Göta rike
Därefter var det dags att introducera dagens talare, professor Bo J Theutenberg och den allra senaste utgåvan i skriftserien, nr  90 i ordningen: Mellan Liljan och Sjöbladet 2:1, med undertiteln Goter, geater, hunner och Göta rike. Theutenberg tar sig an den tidiga historien utifrån arkeologi, isländska sagor, historiska urkunder och inte minst ägoförhållanden och namnforskning. Utifrån detta lägger han pussel för att skapa en bild av den tidiga historien.

Kristna vikingar i Varnhem
På kullen bakom Klosterkyrkan i Varnhem gjordes för ett antal år sedan en sensationell upptäckt: Här hittades mängder av gravar som tros vara från 900-talet och resterna av en gårdskyrka som kan vara Sveriges äldsta kristna rum.Över denna plats har det nu uppförts ett arkeologiskt skydd. Sällskapets hedersmedlem, tillika huvudansvarig arkeolog för utgrävningarna, Maria Vretemark, gav deltagarna en förhandsvisning av byggnaden, som även rymmer en utställning om de kristna vikingarna i Varnhem.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram