Välkommen till Bokmässan 2017

27 augusti, 2017

Reformationen i montern

Skara stiftshistoriska sällskap har ett väl inarbetat samarbete med flera framstående forskare inom kyrkohistoria med reformationen som specialitet. Sällskapet har också sedan länge etablerade kontakter med Vatikanbiblioteket i Rom. Dessa samarbeten har resulterat i utgivningen av en rad böcker om reformationen. På följande sidor har vi listat vilka böcker som berör ämnet. Dessa böcker kommer alla att finnas med i vår monter på Bokmässan i Göteborg.

I år är det 500 år sedan reformationen inleddes och temat Reformationstiden kändes därför rätt naturligt.Tre av våra kunniga författare besöker vår monter. Missa inte möjligheten att möta dem!

Författarpresentationer

Fredrik Heiding

Jesuitpater och lektor i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala. Aktuell med Petrus Canisius - Katolikernas lilla katekes.

Bo Theutenberg

Professor em i juridik, ambassadör. Vår meste medarbetare med fem böcker och ett antal artiklar. Författare till Doktor Johannes Copp von Raumenthal - ett livsöde i reformationens spår. Aktuell med Mellan liljan och sjöbladet 2:1

Otfried Czaika

Professor i kyrkohistoria i Olso. Författare till Sveno
Jacobi. Aktuell med Den Swenska Psalmeboken 1582.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram