Städet och släggan byttes mot boken

19 december, 2015

I nya medlemsbladet finns berättelsen om smeds- och torparsonen Johannes Jonsson Sandén från Undenäs som genom sin fromhet och idoga studier så småningom slutade som kyrkoherde i Skokloster. Ett ovanligt levnadsöde i 1800-talets Sverige. Han övergav dock inte helt sitt tidigare yrke, utan smidde både skridskor till sina döttrar och drog ut tänder på församlingsbor med tandvärk.

I nya bladet står också att läsa om Kållands Råda från tidig medeltid och framåt. En lista över överhovpredikanter genom tiderna och en artikel om biskop Keijers herdabrev ingår, såväl som referat från kyrksafari och bokmässan i Göteborg. En redogörelse för den lyckosamma klockspelsinsamlingen till Skara domkyrka finns också att läsa. Samt naturligtvis artiklar om sällskapets bokutgivning.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram