S:ta Brigida av Kildare – 1500 år!

15 januari, 2024


Husabyjubileum igen - och kanske fest! Lite överraskande står det nu klart för oss att det irländska helgonet S:ta Brigida, vars namn är knutet till en av de båda källorna i Husaby, avled år 523. Hennes festdag är den 1 februari. Det är alltså 1500 år i år!

I Götene pastorat firas dagen med fackeltåg till Sankta Brigidas källa i Husaby och föredrag av Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus.

Program 1 februari
18:00 Samling vid Husaby kyrka för vandring i fackeltåg till Sankta Brigidas källa. Lotta Unger m.fl delar några tankar om källan och dess betydelse. Husaby /Ledsjö kyrkokör medverkar.
18:45 Mingel och fika i Husabygården.
19:15 Föredrag om Sankta Brigida av Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus. Husaby/Ledsjö kyrkokör medverkar.

Ladda ner programmet

Läs Lars-Görans Lönnermarks artikel i medlemsblad nr 4 3023 (sid 10)

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram