Smedbergsjubileet i Ryda

5 juni, 2019

På Kristi himmelsfärdsdag den 30 maj i år hölls jubileum i Ryda kyrka. Det var då 200 år sedan Carl Johan Smedbergs födelse. Bakom högtiden stod Ryda hembygdsförening, Varabygdens församling och Skara stiftshistoriska sällskap. I gudstjänsten höll Johnny Hagberg ett minnestal där Smedberg som präst, förkunnare och person lyftes fram.

Smedberg föddes i Norra Vånga den 29 maj 1819. Genom major L. Gyllenhaal på St. Höbergs egendom i Vånga kunde han komma till Skara skola 1832. Denne hjälpte honom också till Uppsala Universitet för att läsa till präst. Vid 23 års ålder 1842 prästvigdes Smedberg och fick sitt första missiv till Väne Åsaka. Den första ordinarie tjänsten blev i Ryda pastorat 1854. Han inträdespredikade Kristi himmelsfärdsdag 1856. Samma dag 40 år senare, den 14 maj 1896, lämnade han detta jordeliv. Smedberg räknas som den siste av västgötaväckelsens förgrundsgestalter.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram