Skarakollegiet i Paris

29 augusti, 2018

Under 1290-talet förvärvades en fastighet mitt i latinkvarteren på vänstra stranden i Paris. I början av 1300-talet anslogs fastigheten till studenter från Skara.

Platsen för det forna kollegiet är identifierad och nu har en projektgrupp tillsatts för att få till stånd uppsättningen av en minnesplatta på husväggen. Gruppen består i nuläget av professor em Gunnel Engvall, teologie hedersdoktor Johnny Hagberg, professor em Olle Ferm och professor Jean-Francois Battail. Initiativet är Olle Ferms, som leder ett svenskt-franskt projekt om svenska studenter i Paris under medeltiden.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram