Sällsynt utfärdspredikan från 1644 i nytryck

7 februari, 2019

En Utferdz Predikan Öfwer then Ädle och Wälb. H. Johan Hindrickson Rytter till Lefwene och Bestorp, fordom Överste över Krigsfolket i Wästergötland …

Dessa högtidliga ord inleder den utfärdspredikan som superintendenten Andreas Prytz lät trycka i Linköping 1645. Det hade då gått ett år sedan översten, landshövdingen och kommendanten H. Johan Hindrickson Rytter avlidit i Göteborg den 18 januari ”om Morgonen emellan 5 och 6. Åhr 1644” .

För Andreas Prytz (1590-1655) var denna begravningspredikan en av många som han författade. Han var vid denna tid superintendent i Göteborg. Tre år senare blev han utsedd till biskop i Linköpings stift.

Serie med äldre begravningstryck

Skara stiftshistoriska sällskap vill med tryckandet av denna sällsynta skrift, i faksimil, transkription och med kommentarer, fortsätta sin utgivning av äldre begravningstryck från Västergötland och Skara stift.

Ett tack riktas till de som medverkat med artiklar i denna skrift; professorn i kyrkohistoria vid Lunds universitet Anders Jarlert, antikvarien vid Västergötlands museum Robin Gullbrandsson, kyrkoherde Markus Hagberg och professor Bo Theutenberg. Till sist också ett särskilt tack till Anita Eldblad som transkriberat texten.

Den finns nu att köpa i webbshopen för 150,-. Till webbshopen

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram