Prästmötespredikan från 1644 utgiven

9 december, 2014

Blutherus tämligen sällsynta prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är tryckt för Skara stift och dess innehåll ger oss en god bild av vad som förkunnades vid prästmötet. Nu föreligger den i nytryck i faksimil samt i transkription och kan beställas genom sällskapets webshop.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram