Ovan valven på medeltida kyrkvindar

16 februari, 2020

För fem år sedan utkom en beskrivning av medeltida taklag i Skara stifts kyrkor. Nu har turen kommit till Göteborgs stift.
Ovan valven handlar om timmermanskonst, arkitektur och historia i västsvenska kyrkor. Boken är en sammanställning av den förstudie och inventering av medeltida kyrkotaklag som genomfördes inom Göteborgs stift åren 2016 till 2018.

Fyrtiotre takstolskonstruktioner beskrivs och illustreras och kompletteras med spridningskartor och artiklar om taklag och hantverk. Boken utges i en tid då träbyggandet i Sverige börjar få en renässans. Den ingår inte formellt i Skara stiftshistoriskas skriftserie, men du kan beställa den genom vår webbutik. Läs mer!

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram