Orgelbrus på årsmöte

16 april, 2018

Vid sällskapets årsmöte i Varnhem den 14 april bjöds deltagarna på en resa genom orgelns historia och utveckling. Carl Nelson delade med sig av sitt stora kunnande och Karin Nelson gav smakprov på musik från 1400-talet och framåt. Bland annat framförde hon musik av den svenska organisten och kompositören Elfrida André, som förutom att vara Sveriges första kvinnliga organist också var Sveriges första kvinnliga telegrafist.

Robin Gullbrandsson berättade därefter om Varnhems stora barockorgel som fanns i kyrkan under åren 1674-1879, samt det tidiga orgelbyggandet i Skara stift.

Vid den efterföljande stämman omvaldes styrelsen i sin helhet, se vidare under sidan Kontakter.

Smakprov på orgelmusik

På vår facebooksida kan du höra Karin Nelson framföra ett stycke ur Buxheimer Orgelbuch från 1470: Christ ist erstanden.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram