Nya minnesteckningar utkomna

14 september, 2013

Trettio präster, order  sinsemellan mycket olika som människor men med ett gemensamt uppdrag att i ord och handling representera Guds närvaro i världen, minnestecknas i en nyutkommen bok av Karl-Erik Tysk.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram