Nedslag i Levenes färgstarka historia

19 maj, 2019

Årsmötet den 18 maj bjöd på en inblick i platsens färgstarka historia genom två föredrag.

Håkan Brander kåserade om den tidiga historien med kungar och jarlar och de lokala sägner som ibland ger en annan bild av händelser än andra källor. Håkan berättade också om Hagasessornas konfirmationer i Levene kyrka på 1950-talet, vilka blev stora tilldragelser med gäster även från de danska och norska kungahusen. Tiotusentals människor samlades, i synnerhet vid prinsessan Margaretas konfirmation, som var den första i raden och inföll bara fem år efter krigsslutet. Runt om på gärdena stod mängder av bilar parkerade. Men många hade också tagit cykeln till kyrkan.

- Ni kan tänka er hur det blev när tusentals människor skulle leta reda på sina cyklar på samma gång efter gudstjänsten, sade Håkan Brander.

Robin Gullbrandsson föreläste om stormaktstidens starke man i Levene, Johan Hindricksson Rytter. Han hann med att vara både landshövding, överste samt kommendant över Krigsfolket i Wästergötland. En orädd man, som träffades av en och annan muskötkula som satte sina spår både på hälsan och utseendet. Gravkoret han lät uppföra är sedan länge rivet, men en stenmur har uppförts på platsen, som också utmärks med familjen Rytters gravsten inmurad på kyrkans fasad. Läs mer

Ett minne från den tidiga historien i bygden är den fantastiska runstenen på kyrkogården, vilken sägs vara Sveriges högsta. Den är väl värd ett besök! Inte långt från St Levene finns också Sparlösastenen att beskåda med sitt gåtfulla budskap och dramatiska bildspråk.

Morgonens andakt i Levene kyrka leddes av sällskapets ordf Johnny Hagberg. Karin Nelson stod för den vackra musiken. Vid årsmötet avtackades de tidigare ledamöterna Stellan Wihlstrand och Sten-Åke Engdahl, den sistnämnde hade inte möjlighet att närvara vid själva årsmötet.

Se styrelsens nya sammansättning

Läs mer om sessornas konfirmation i St Levene

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram