Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift 2013 - 2017

17 oktober, 2017

Tre diakoner och tjugoen präster som under längre eller kortare tid varit verksamma i Skara stift avled under perioden 2013 - första halvåret 2017.Den 17 oktober hölls parentation i samband med präst- och diakonmöte i Skara domkyrka. Samtidigt förelåg minnesteckningar skrivna av Karl-Erik Tysk, med titeln Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona.

Skriften finns att beställa i sällskapets webshop.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram