Medlemsblad nr 1 2020

22 mars, 2020

1600-talet bjuder denna gång på mycken läsning. Man kan bland annat läsa om att nästa del i sällskapets serie utfärdspredikningar är under produktion. Till hösten utkommer en likpredikan från 1662 och andra personalier rörande riksmarsken Lars Kagg, född i Örslösa. Det nya medlemsbladet innehåller också en artikel om tre Mariestadspräster, tillika bröder, som var verksamma på 1600-talet, samt notiser om bokliga krigsbyten och en kyrksam bock. Medlemblad2001

Sällskapets hundrade utgivning, det Fornsvenska legendariet, beskrivs också av professor, tillika hedersledamot i sällskapet, Per-Axel Wiktorsson. Legendariet är ett omfattande verk från 1200-talet som nu får en bredare publik genom den nya utgåvan. Läs mer om det fascinerande verket i vår webbutik. Till webbutiken

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram