Magnus Gabriel De la Gardie firades i Varnhem

16 oktober, 2022
Biskop Åke Bonnier, kyrkoantikvarie Robin Gullbrandsson, Kyrkoherde Markus Hagberg, Susanne från Varnhemsspelet, organist Reibjörn Carlshamre, slottsarkitekt Allan Ahlman, verksamhetsutvecklare och lärare Robert Pukitis (Skara Skolscen), Läcköstiftelsens VD Jan Malmgren, fil. doktor Brita Planck och domprost Robert Lorentzon. På bilden saknas ordf Johnny Hagberg och biskop em Lars-Göran Lönnermark.

Torsdagen den 13 oktober firades greve Magnus Gabriel De la Gardie i Varnhems klosterkyrka. Kyrkan var till sista plats fylld med 260 besökare och de fick möta greven och grevinnan i förklädnad av Robert Pukitis från Skara Skolscen och Susanne från Varnhemsspelet.

Det är i år 400 år sedan Magnus Gabriel föddes i Reval (Tallinn) och avled 1686 på Venngarn i Uppland. Hans hustru var Maria Euphrosyne, grevinna av Pfalz-Zweibrücken och prinsessa av Sverige (1645–1686).

Magnus Gabriel har haft stor betydelse för vårt kulturarv genom de konst-, arkitektur- och kulturideal som han införlivade i Sverige. Än idag ser vi de vackert utsmyckade små barockkyrkorna i trä ute på den svenska landsbygden, inte minst i hans gamla grevskap Kålland, byggda med enkla material men med minutiösa och överdådiga interiörer i trä, förgyllt och bländande vackert enligt franska 1600-tals ideal. 

Han var en högt uppsatt ämbetsman; riksmarskalk, riksdrots och rikskansler, vilka var de mest betydelsefulla posterna i landet efter regenten. Ett av hans favoritslott var Läckö som han fick lämna i samband med Karl XI:s reduktion.

Greven var också intresserad av fornhistoria och ville bevara byggnadsminnen. Han inrättade Antikvitetskollegium och skapade grunden till det som skulle bli Riksantikvarieämbetet. Han lade ner ett stort arbete på att restaurera den helt förfallna klosterkyrkan i Varnhem och valde också denna kyrka till begravningsplats för sig och sin hustru.

Kvällen i Varnhem arrangerades av Missalestiftelsen, Läckö Vänner med flera andra föreningar samt Skara pastorat. Moderator var Brita Planck. Korta föredrag kring grevens liv hölls av domprost Robert Lorentzon, biskop em. Lars-Göran Lönnermark, Missalestiftelsens ordförande Johnny Hagberg, slottsarkitekt Allan Ahlman, kyrkoantikvarie Robin Gullbrandsson, kyrkoherde Markus Hagberg och Läcköstiftelsens VD Jan Malmgren.

Under kvällen sjöngs grevens psalm 621 i den svenska psalmboken. För musiken ansvarade Organist Reibjörn Carlshamre.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram