Kyrktak med snart tusen år på nacken presenteras i ny bok

6 september, 2015

85

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år.

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor är en rapport över den inventering av medeltida kyrkotaklag som Skara stift genomförde 2014–2015. För första gången har beståndet kartlagts och sammanställts i en katalog.

Robin Gullbrandsson är arkeolog och byggnadsantikvarie. Han har tidigare arbetat i Skara stifts kyrkoinventering och bland annat skrivit boken ”Tusenårigt arv – Skara stifts kyrkor”. Boken utges i samarbete med Jönköpings läns museum.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram