Kristna vikingar i Varnhem och vikingafärder i västerled

26 juni, 2017

Vikingar intresserar - i senaste medlemsbladet finns två artiklar om vikingaliv. Hedersmedlemmen Maria Vretemark skriver om nyöppnade Kata gård i Varnhem som visar den mycket tidiga stenkyrkogrunden där och ger svar på hur människor levde i Varnhem i slutet av vikingatiden. Där finner vi också Kata grav med runinskrift. Ungefär 350 gravar har undersökts av arkeologerna på kullen bakom klosterkyrkan, men det finns minst ett par tusen gravar kvar under grästorven. Dateringarna visar att gravplatsen började användas under 900-talets första hälft vilket är sensationellt tidigt.

Kjell Blomberg beskriver vikingarnas betydelse i Englands historia och även språkligt, med exempel på uttryck som kan härledas till nordiskt inflytande.

Medlemsbladet innehåller också artiklar om Sveriges kanske äldsta dopdräkt, referat från årsmötet, bokpresentationer och minnen och reflektioner från Habo.

Medlemsblad1702

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram