Katolikernas lilla katekes utges på nytt

1 juni, 2017

Femhundra år efter reformationen utger Skara stiftshistoriska sällskap Canisius katekes i modern bearbetning.

I samband med reformationsminnet 2017 är det relevant att jämföra Canisius katekes med Luthers, men också att uppmärksamma de svenska katolikerna och dess förhoppningar innan Sverige definitivt blev ett lutherskt land, 1593. Därigenom får vi en klarare förståelse för denna komplexa brytningstid i svensk historia.

Boken är nr 89 i sällskapets skriftservice. Läs mer om Katolikernas lilla katekes i vår webshop.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram