Intressanta föredrag på stiftshistoriska symposiet i Linköping

5 maj, 2018

Den 2-3 maj samlades delegater och andra intresserade från de stiftshistoriska sällskapen i hela Sverige. Symposiet inleddes med välkomsthälsningar av bl a biskop  Martin Modéus och ordföranden i den nationella styrgruppen för de stiftshistoriska sällskapen, Lars Aldén. Därefter kåserade dpr Peter Lundborg om Linköpings stifts själ.

Det blev intressanta dagar med föredrag som kastade nytt ljus över kyrko- och konsthistorien, särskilt i värdstiftet naturligtvis. Föredraget om medeltida kyrkdörrar visade sig också ha bäring på vår sida av Vättern. Kyrkdörrar i Fägre och Värsås har den östgötske hantverkaren Asmund som upphovsman. En av slutsatserna i stiftsantikvarie Gunnar Nordenskogs föredrag är att det finns en tendens att sätta in tidig konst i ett fornnordiskt perspektiv i stället för den europeiska kontexten där den snarare hör hemma. 

Bland de nio föredragen som hanns med märks också universitetslektor Sofia Gustafssons forskning kring Joen Petri Klints järteckenbok, som omfattar tiden 1560-1601. Järtecken kan sägas vara en ersättning för medeltida mirakler och omfattar allt som är märkligt i naturen eller hos människor. Dessa tecken sammanställdes och tolkades sedan av lutherska präster och användes även i undervisningen.

Det gavs också en inblick i det pågående psalmprojektet "Psalmernas väg" genom ett anförande av dpr em Per Olof Nisser.

I samband med symposiet blev det också tillfälle att umgås med övriga delegater och utbyta erfarenheter. Det är alltid inspirerande att mötas på det här sättet och det kan ibland även resultera i gemensamma projekt. Vi vill tacka Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift för ett väl genomfört symposium och ser redan fram emot Västerås 2019.

Ordförande Johnny Hagberg passade på att visa upp senaste bokutgivningen.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram