Präst mellan öst och väst - och mycket mer i senaste medlemsbladet

12 januari, 2014

Medlemsblad nr 4 2013 rymmer tjugo sidor intressanta artiklar och notiser om stiftshistoriska händelser och nyutgivna böcker. Bland annat står att läsa om prästen Heribert Jansson, stomach som tjänstgjorde i Berlin under det kalla krigets dagar. I en artikel av Karl-Erik Tysk beskrivs John Ternstedts tankar om apokatastasis. Den nyutgivna boken om den boksamlande biskopen Sveno Jacobi presenteras också. Läs mer!

Senaste nytt

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram