Präst mellan öst och väst - och mycket mer i senaste medlemsbladet

12 januari, 2014

Medlemsblad nr 4 2013 rymmer tjugo sidor intressanta artiklar och notiser om stiftshistoriska händelser och nyutgivna böcker. Bland annat står att läsa om prästen Heribert Jansson, stomach som tjänstgjorde i Berlin under det kalla krigets dagar. I en artikel av Karl-Erik Tysk beskrivs John Ternstedts tankar om apokatastasis. Den nyutgivna boken om den boksamlande biskopen Sveno Jacobi presenteras också. Läs mer!

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram