En medeltida skatt i ny utgåva

16 februari, 2020

 Det fornsvenska legendariet i fyra band

I samarbete med Svenska fornskriftsällskapet ger Skara stiftshistoriska sällskap nu ut det Fornsvenska legendariet. Det är en av senmedeltidens mest populära och spridda hagiografiska texter, Jacobus de Voragines’ Legenda aurea från 1260-talet, som i fornsvensk form får möjlighet att nå en ny publik i vår tid.

Utgåvan är viktig både ur ett litteraturhistoriskt, kyrkohistoriskt, filologiskt och språkhistoriskt perspektiv. Läs mer om det fascinerande verket i vår webbutik. Till webbutiken

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram