En helig pilgrimsfärd - av ambassadören som blev franciskanermunk

27 december, 2014

Lars Skytte är svensk ambassadör i Portugal när han konverterar till katolska kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden. Skyttes konversion var en stor internationell skandal sett ur svenskt perspektiv. Han kallas sedan till Rom, pharmacy dit också drottning Kristina anländer efter abdikeringen, order och till henne dedicerar han sin bok Peregrinatio sancta Den heliga pilgrimsfärden.

Boken utges i samarbete med Vatikanbiblioteket och kan beställas i sällskapets nätbutik.

Läs mer!

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram