Boksläpp i Skara 7 februari

25 januari, 2023

I februari utkommer boken Forna kyrkor i Skara pastorat som beskriver 24 tidigare kyrkor inom det nuvarande pastoratets gränser. Den 7 februari inbjuds till boksläpp på Veterinärmuseet i Skara kl 18.00. Under kvällen får vi en guidning i museets källare med det som fortfarande finns att beskåda av forna St:a Katarina kloster.

Boken är skriven av Roland Rahn som avled 2016. Ämnet för Rahns bok är forna kyrkor i Skara pastorat. Med forna kyrkor avses här kyrkor som rivits därför att en ny kyrka byggts på samma plats som den gamla, eller en ny kyrka byggts på ny plats och den gamla kyrkan därefter rivits. I inventeringen omnämns också de fall där två har kyrkor raserats, och en ny gemensam kyrka byggts för två socknar, som exempelvis Bjärka och Härlunda, som blev Bjärklunda. I boken ingår även en kortare redogörelse för övriga forna, förmodade men inte dokumenterade kyrkor och kapell.

- Den kunskap som här ges väcker nyfikenheten och lusten att besöka de platser som beskrivs. Förhoppningsvis kan boken bli en för många rik följeslagare på framtida historiska utflykter i Skara pastorat, skriver domprost Robert Lorentzon i sitt förord.

Det låg mycket detektivarbete bakom inventeringen av de forna kyrkorna från författarens sida. Den nu föreliggande boken har kompletterats med drönarbilder från kyrkplatserna. Viss uppdatering av materialet har också skett, exempelvis rörande inventarier som har flyttats och församlingsnamn som har ändrats. Nytt bildmaterial har tillförts från Skara pastorats inventarieförteckning Sacer och övrig tilläggsfotografering har gjorts i viss mån.

Skara domkyrkas första kyrkobyggnad behandlas inte i författarens material. Det återstår att ta fram en bok om domkyrkans historia där det fortfararande finns mycket som är outforskat.

Boken Forna kyrkor i Skara pastorat kommer att finnas tillgänglig i webbshopen efter boksläppet. Hård pärm, rikt illustrerad, 285 sidor. Drönarfoton av Patrik Borgenhard.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram