Boksläpp i Mariestad 14 september

11 augusti, 2019

Presentationen sker på Residenset Marieholm, Mariestad
Lördagen den 14 september och med följande program:
13.00 – 14.00 Möjlighet att bese Vadsbo museums utställningar.
14.00 – 14.30 Residensets historia. Museichef Linda Svensson berättar.
14.30 Mingel. Mariestads bibliotek visar sin inkunabel från 1490-talet.
15.00 Föredrag av professor Per-Axel Wiktorsson: Mariestads Lagbok.
Anmälan före den 2 september till museum@mariestad.se eller 0501-75 58 30
Antalet personer som kan närvara är maximerat till 100.

Välkommen!

Johnny Hagberg, ordförande Missalestiftelsen
Jan Wahn, kommunfullmäktiges ordförande, Mariestad

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram