Boksläpp i Husaby 16 juli

9 juli, 2022

Bengt Wadensjö presenterar Ekon i Husaby

Husaby var på 1000-talet ett centrum i svensk historia och kyrkohistoria. Kung Olov Skötkonung döptes här av Sigfrid som enligt traditionen kom från York i norra England. Skarastiftets förste biskop placerades här, och en biskopskyrka byggdes på platsen nära dopet.

Husaby ingick i den kulturkrets som normännen skapat runt Nordsjön sedan början på 800-talet.  Husaby uppvisar tydliga tecken på sambandet mellan engelskt och irländskt kyrkoliv å ena sidan och det trosliv som utvecklades på Kålland efter kungadopet.

Biskop Sigfrid från York som döpte Olof Skötkonung döptes kom alltså från en miljö som var en sammansmältning av skilda kulturer som gett ekon i Husaby. De runda tornen, kistorna vid ingången till kyrkan, det armeniska korset på en av kistorna, namnet Birgittakällan på den källa där Olov Skötkonung döptes, munkkammaren i Söne kyrka, de runda gravkorsen runt om på Kålland, liljestenarna och stiftets äldsta gudstjänstordning är sådana ekon som bland annat vittnar om inspirationen från Irland och England i Skara stifts äldsta historia.

Nu utkommer efter tretton år genom Skara Stiftshistoriska sällskaps en andra bearbetad upplaga av Ekon i Husaby. Boken presenteras vid smedjan i Husaby hos Therese och Niclas Engdahl den 16 juli klockan 14.30.

Trubaduren Kristin Svensson (fornfela) sjunger bl a Paul Nilssons och Ivar Wideen Hymn till Västergötland. Författaren, tidigare biskopen i Karlstads stift Bengt Wadensjö berättar om forskningen kring boken och Stiftshistoriska sällskapets ordf Johnny Hagberg om utgivningen. Tillfälle ges till frågor. Kaffe kan köpas i caféet. Besök kan göras i parken, smedjan, caféet och museet. En stol är bra att ta med.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram