Bo Theutenberg - Hedersledamot i Skara stiftshistoriska sällskap

28 maj, 2022

Vid årsmötet den 7 maj i Husaby utsågs professor emeritus och f. ambassadören Bo Theutenberg till ny hedersledamot i Skara stiftshistoriska sällskap. Det är ett naturligt val då man ser på den stora mängd av böcker och artiklar som han har försett sällskapet med genom åren.

Allt började med en genealogisk artikel i jubileumsboken Heliga Birgitta och Västergötland 2003. Samma år utgavs Från den Heliga graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna i Forshem och Västra Tunhem, samma år Doktor Johannes Copp von Raumenthal – Ett livsöde i reformationens spår. 2006 utkom i två upplagor Folkungar och korsriddare och 2008 storverket Mellan liljan och sjöbladet I: I, del I: II 2009 och del 2: I 2017. Den senare delen med undertiteln: Om goter, geater, hunner och Göta rike. De flesta böckerna är slutsålda förutom den senast utgivna som trycktes i en större upplaga. Till bokutgivningar kommer också artiklar i antologier som sällskapet utgivit. Det är en mäktig och grundlärd forskning som har presenterats med utgångspunkt från Västergötlands historia.

Bo Theutenberg har också varit sällskapet behjälplig med internationella kontakter exempelvis med Vatikanbiblioteket och nuntiaturer (påvliga ambassader). I den påvliga  Heliga graven av Jerusalems Stormagistrat satt han som ende skandinaviske representant mellan åren 2012-2020

Foto från samtal med Sekreta Arkivets chef ärkebiskop Sergio Pegano i Rom 2009. Pegano i mitten omgiven av sällskapets ordförande Johnny Hagberg och Bo Theutenberg.

Theutenberg är född i Trollhättan 1942 och fyllde den 14 maj i år 80 år. Han avlade juris doktorsgraden den 31 maj 1972 vid Stockholms universitet och blir därför - 50 år efter disputationen - promoverad till jubeldoktor i september i år. Han blev attaché i UD 1966 med tjänstgöring hemma i UD samt i Bagdad, New York och Moskva och var UD:s Folkrättsakkunnige och ambassadör 1976-1987. År 2020 avslutade han sitt stora memoarverk från sin tjänstgöring i UD och Försvaret med titeln Dagbok från UD i fem volymer. Han blev fänrik i Flygvapnets reserv 1965 och major 1986 samt var också ÖB:s rådgivare i folkrätt på Försvarsstaben 1976-1988 bl. a under ubåtskriserna på 1980- talet. 

Sällskapet gläds över att få innesluta Theutenberg bland Hedersledamöterna.

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram