Biskopar besökte Sveriges äldsta rum

13 mars, 2016

I samband med biskopsmöte i Skara i januari besökte biskoparna Varnhem för att beskåda den plats där utgrävningar påvisat en tusenårig kyrkobyggnad omgiven av närmare 3000 kristna gravar. Tack vare dessa fynd har processen med Sveriges kristnande fått tidigareläggas omkring 100-150 år.
Om detta och många andra ting finns att läsa i senaste numret av medlemsbladet (1/2016).

 

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram