Årsmöte i Od

28 maj, 2023

Trettiotvå medlemmar mötte upp till årsmöte i Od den 27 maj med försommarfika, miniföredrag och besök på Crea Diem Bokcafé. Det blev en solig dag som kom att koncentreras kring bygdens store son Andreas Olavi Rhyzelius.

Årsmötet inleddes med diktläsning och pianospel av Åke Larsson och följdes av en andakt ledd av Lena Maria Olsson Floberg och orgelmusik med Karin Nelson. Årsmötesförhandlingarna bjöd på små förändringar från föregående år. Styrelsen kvarstår i sin helhet med Johnny Hagberg som ordförande. Lars Berg har avsagt sig omval som revisor och ersätts med Mats Edström. Kassaförvaltare, övriga revisorer, ersättare och valberedning omvaldes av årsmötet.

Sällskapet tackade genom Lena Maria Floberg ordförande Johnny Hagberg med blomsterbukett för det hängivna arbetet under året som gått.

I verksamhetsberättelsen kunde vi utläsa att sällskapet givit ut fyra medlemsblad och fyra böcker under föregående år, och fler projekt pågår. Styrelsen vill uttrycka sällskapets djupa tacksamhet för alla välvilliga ekonomiska bidrag som möjliggör verksamheten. Styrelsen vill också tacka författare och forskare för fruktbara samarbeten, samt inte minst rikta ett särskilt tack till Skara stift, Missalestiftelsen och Föreningen för Västgötalitteratur. Dessa samarbeten har resulterat i flera intressanta och värdefulla projekt.

Efter årsmötesförhandlingarna inbjöds till försommarfika med en välsmakande kaka och ostsmörgåsar toppade med violer. Efter kaffe och trevliga samtal kring borden gavs en stund att utforska Crea Diems bokcafé med bokbutik.

Föredragen kretsade kring Andreas Rhyzelius (1677-1761) liv och verk, alltifrån uppväxten i Od till tiden som biskop i Linköpings stift. Vi fick lyssna till ett kåseri om Rhyzelius i unga år, därefter en redogörelse för Rhyzelius intellektuella intressen och bokutgivning, som avhandlade så vitt skilda ämnen som åskedunder, borgar, medeltida kloster och slutligen en biskopskrönika. I denna krönika kan man bland annat läsa om den tjuvaktiga biskop Rudolphus av Skara som på 1300-talet skickade över föremål av silver och guld från Skara domkyrka till släkten i Tyskland, inget vackert eftermäle precis. Föredragen avslutades med en berättelse ur Rhyzelius egna självbiografiska anteckningar, en dagbok om anmärkningsvärda händelser i hans liv. Till dessa händelser hör en anteckning från 1760 då Rhyzelius vid 83 års ålder visiterade 17 pastorat och invigde två nya kyrkor. Vi tackar Gerd Ljungkvist Persson, Johnny Hagberg och den för dagen inlånade föredragshållaren från Linköpings stiftshistoriska sällskap, Carl-Johan Ivarsson, för att ni delade med er av er kunskap.

Efter årsmötets slut kunde den som ville stanna kvar på visning av kyrkans historia och spännande inventarier, däribland en ornerad medeltida dopfunt, en medeltida Maria-skulptur i trä och de porträtt som Rhyzelius bidragit med. Vi vill rikta ett särskilt tack till Gerd Ljungkvist Persson för alla hennes förberedelser inför årsmötet och för det sätt hon sedan tog emot oss och gjorde dagen i Od till en fin upplevelse.

Förra året Husaby, detta år Od, frågan är var vi har nästa årsmöte? Skara stift är stort och det finns mycket att upptäcka och samlas kring. Kom gärna med idéer. Väl mött 2024!

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram