Missalethelgen 29-30 januari

Under Missalethelgen den 29–30 januari firar vi boken och det skrivna ordet – med fokus på
Skaras 1100-tal. Under två spännande heldagar bjuder vi in till kringaktiviteter med bland annat
intressanta seminarier på Västergötlands museum och guidade turer på Veterinärhistoriska museet.
I Gamla biblioteket kan man besöka Skaras nya besöksmål Bokäventyret som är en lek- och lärutställning
om bokens historia, och gå på visning i forskaravdelningen och det vackra 1800-talsbiblioteket.
Under lördagskvällen blir det konsert i Skara domkyrka där 1100-talsmusik från missalet framförs
av ensemble Ars Veritas och på söndagen kommer Skara stifts biskop Åke Bonnier leda en gudtjänst
i domkyrkan, där Sveriges äldsta bok Skaramissalet hyllas och kommer att finnas med som en viktig
symbol för bokens värde och historia.

Ladda ner programmet

Nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor

Nu kommer uppföljaren till boken ”Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor”. Följ med på upptäcktsfärd ovan kyrkvalven!
Som en fördjupning av Skara stifts inventeringar av medeltida kyrktak och klockstaplar har ett tiotal västgötska kyrkor
undersökts under 2020–2021. Författare är Robin Gullbrandsson, Mattias Hallgren och Anton Hansson.

Arkeologen, timmermannen och dendrokronologen har med sina olika perspektiv gått samman att skärskåda de
månghundraåriga timmerkonstruktionerna. De finner många spår av hur medeltidens timmermän arbetade, vilka resurser de hade till sitt förfogande och vilka verktyg de använde. Vindar och torn speglar kyrkobyggnadernas skiftande öden, såsom brukande, förfall, ombyggnader och bränder. Konstruktionerna väcker också frågor om hur kyrkobyggarnas kunskaper och nätverk såg ut. Hur mycket är europeiskt allmängods och hur mycket är spår av äldre skandinaviska byggnadstraditioner? Det är frågor som författarna försöker besvara i denna studie. Till webbutiken

Boken om Paul Nilsson är klar

Den 28 oktober 1951 avled emeriti kyrkoherden i Sjogestad Paul Nilsson. På den stora resta gravstenen på Sjogestads
kyrkogård återfi nns en relief av Paul Nilsson med textbandet runt: Jubla Guds ära min tunga. Sällan har väl en text på en gravsten så passat in på den som vilar i graven som här.

Det är som diktare och psalmförfattare Paul Nilsson gjort sig känd. Flera av hans psalmer i psalmboken håller hög klass.
En av psalmbokens djupaste och innehållsrikaste är kanske Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider … I adventstid
sjungs hans hymn Sions dotter och i vårbrytningen får vi höra körerna sjunga Västergötlands ”nationalsång” Jag hälsar
dig västgötarike …!

Arkitekten Ingemar Magnusson har skrivit den nyutkomna boken om Paul Nilsson där titeln är Guds sånglärka fakta och fria tankar kring den västgötske sångarprästen Paul Nilsson 1866-1951. Boken ger en tämligen utförlig presentation av Nilssons dikter och det är första gången som dessa presenteras på detta sätt. Till webbutiken

Boksläpp i Tådene

Lördag 25 september kl 16.00 lanserar vi boken "Secret Emblems in Western Sweden" av Simon McKeown. Boken beskriver de unika bemålade panelerna i Tådene kyrka och historien kring deras tillkomst och innehåll.

Läs mer om boken

Se författaren Simon McKeowns hälsning på Facebook

Vi är med och skapar historia

 Nu pågår en insamling för att återskapa De la Gardies barockorgel från 1600-talet. Ett unikt projekt som Skara stiftshistoriska sällskap självklart är med och stödjer. Sällskapet har beslutat skänka 50 000,- till projektet som syftar till att återskapa barockens klanger, slå ett slag för hållbart hantverk och stärka Varnhem som en plats för rika musikupplevelser för hela stiftet. Var med och skapa historia! Läs mer om projektet och hur du kan stödja insamlingen.

Första Forellbiografin på tyska sedan 1961

I professor Klas Åmarks nya bok Främlingar på väg – Sverige
och Förintelsen uppmärksammas ett antal svenskar som
försökte väcka världen under den pågående judeutrotningen, bland dem
kyrkoherdarna i svenska Victoriaförsamlingen i Berlin – Erik Perwe och Birger Forell.

Genom ett samarbete mellan Skara Stiftshistoriska Sällskap
och Högskolan i Borås föreligger nu för första gången
sedan utgivningen (1961) boken Birger Forell – Leben und Wirken in Den Jahren 1933–1958. Det är en fullödig biografi på tyska av Harald von Koenigswald.

Vill du veta mera? Gå till webbshopen.

En av Stormaktstidens stora

I en nyutgiven antologi möter vi en av stormaktstidens viktiga personer – fältmarskalken och riksmarsken, greve Lars Kagg. Han föddes den 1 maj 1595 på Källstorp, Örslösa socken i Västergötland, och avled den 19 november 1661 på godset Fjällskefte i Floda socken i Södermanland. Boken om Kagg är rikt illustrerad med släktporträtt.

De författare som medverkar och beskriver Kagg och hans tid är:
professor Per-Axel Wiktorsson, fi l.mag., byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson,
fi l.dr. Inga von Corswant-Naumburg, fi l.dr. Marcus Willén Ode, fi l. dr. Erik Falk och teol.dr. h.c. Johnny Hagberg

Då Kagg genom sitt liv förenar både det västgötska och det sörmländska utges denna antologi i samarbete med de båda stiftshistoriska sällskapen i Skara och Strängnäs stift.

Läs mer om denna nya bok i vår webbshop 

God Jul önskas alla nuvarande och blivande medlemmar i när och fjärran!

Många av er har nu hunnit få senaste medlemsbladet i brevlådan och kan läsa om Skara domkyrka, helgonet i grytan, kvinnliga föregångare och mycket mer. Till dig som inte ännu är medlem kan vi tipsa om att det är väldigt lätt och förmånligt att bli det.
Under nästa år har sällskapet många spännande bokproduktioner på gång och vi hoppas också kunna genomföra ett välmatat årsmöte i slutet av april. Väl mött 2021!

Så här blir du medlem

Nyutkommen bok om kyrkoherde i Stenstorp

 

Kyrkoherden Fredrik Kjellander (1875-1958) i Stenstorp var en av pionjärerna i Skara stift för den rörelse i kyrkolivet som kom att kallas kyrklig förnyelse. Han var en av stiftets mest särpräglade präster.

I sitt umgänge med församlingsborna var Kjellander mycket folklig. Han kunde vara slagfärdig och blev känd för sin humor och snabbhet i repliken. Han blev också huvudpersonen i åtskilliga anekdoter. Själv menade han att "historien är lika mycket sann, som 90 av det andra som går om mig".

Författaren Bengt Stolt, f 1923, är docent i matematik, kyrkohistorisk författare och teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Boken har nr 103 i sällskapets skriftserie och finns att beställa för 150,-. Till webbutiken

Detektivarbete till grund för matrikel över Skaralever

I Göteborgs landsarkiv finns en matrikel över eleverna vid Skara trivialskola för åren 1749-1809. Matrikeln innehåller knapphändiga uppgifter om eleverna, oftast bara namn och födelseort. Utifrån detta grundmaterial har vet.med.dr. Per-Ola Räf letat fram kompletterande uppgifter om 90% av eleverna.

Det ligger ett långt och mödosamt arkivarbete bakom den nu utgivna matrikeln. Ibland har det varit rena detektivarbetet där källor och uppgifter har spårats fram ur de mest underliga sammanhang. Med hjälp av socknarnas kyrkoböcker, bouppteckningar och andra källor har Per-Ola Räf lyckats hitta födelsedatum, föräldrarnas yrke och namn, liksom elevens familj med hustru och barn samt eventuella uppgifter om elevens livsöde.

Det är med stor glädje som matrikeln för Skara trivialskola nu kan utges. De två volymerna kostar 400,- och kan beställas i vår webbutik.

Till webbutiken