Årsmöte 7 maj

Du har väl anmält dig? Sista anmälningsdag är 1 maj. Välkommen!

Ladda ner programmet som pdf

Orgeldag i Varnhem 21 maj

Arbetet med en ny orgel i Varnhems klosterkyrka fortsätter. Du är varmt välkommen att höra mer om projektet, se bildhuggarna i arbete och att även få avnjuta en stunds vacker orgelmusik.

10.00 – 10.10 Samling i kyrkan
10.10 – 10.30 Välkomsthälsning med information insamlingsresultat
10.30 – 12.00 Möjlighet att gå runt i kyrkan till olika station
– Karl Nelson berättar om orgelbygget och visar prov på pipor
– DO-orgel presenteras
– Bildhuggarna berättar och visar prov på sitt arbete.
Vi får se hur en vapensköld växer fram.
12.00 – 12.15 Insamlingsruppen berättar om sitt arbete
12.15 – 12.45 Avslutande orgelmusik - orgelquiz
Kaffe, thé, dricka och lite tilltugg finns tillgängligt under dagen liksom möjlighet att inhandla vackra, dekorativa
och uppsatta pipor från den gamla orgeln under dagen.

Har Du några frågor – kontakta Johnny Hagberg 0510-48 52 15 eller Emanuel Carlsson 0511-265 51
Skara pastorat, Valle församling och Projektgruppen för ny orgel i Varnhem.

Program för utskrift

Det är utsidan som räknas

Utställning på Gamla biblioteket i Skara 2 april -14 augusti

Utställningen lyfter fram bokbandets och bok­binderiets historia med ett urval vackra och tids­typiska böcker ur Stifts- och landsbibliotekets samlingar. Olika typer av bokband från med­eltiden till det tidiga 1900-talet visas och prov på tradi­tionell bokbinderiutrustning. Utställningen är en produktion av Skara stiftshistoriska sällskap och Föreningen för Västgötalitteratur i samarbete med Skara kommun och Västergötlands museum.

Medlemsblad 2022:2

Skara stiftshistoriska sällskap Årg. 30

Senmedeltida biskopar förde Michael till Skara

Den engelska forskaren Michael Frost har valt att fördjupa sig i senmedeltida biskopars karriärer och ämbetsutövning i den svenska kyrkoprovinsen. Hans forskning har nu fört honom till Skara.

Michael Frost utsågs förra året till Bernadottestipendiat av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Bernadotteprogrammet ger möjlighet till akademisk fördjupning på postdoktoral nivå. Stipendierna riktas till nydisputerade forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst ett halvår vid ett svenskt lärosäte eller vetenskapligt arkiv/bibliotek. Michael disputerade i Aberdeen och har sedan haft East Sussex som bas. Nu är han verksam vid Institutionen for litteratur, idéhistoria och religionsvetenskap på Göteborgs universitet men hans forskning kommer att ta honom runt till alla stift i Sverige och Finland.

Biskopars bakgrund, liv och ämbetsutövande

Vid besöket i Skara nyligen besökte Michael Stifts- och landsbiblioteket och Västergötlands museum för att hitta fler källor till sin forskning. Hans forskningsprojekt har titeln The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages och rör biskoparnas bakgrund och tidiga karriärer i den svenska kyrkoprovinsen under 1400-talet. Michael tittar på biskoparnas familjeförbindelser, deras utbildning i Sverige och vid utländska universitet, deras kopplingar till det kungliga hovet och till den påvliga kurian, och raden av kyrkliga ämbeten de innehade innan de uppnådde biskopsgraden.

-Jag analyserar hur deras egenskaper varierade mellan de olika stiften, hur dessa utvecklades under perioden, och hur de påverkades av de politiska kriserna som ledde till Kalmarunionens undergång, säger Michael.

Kyrklig kapprustning under senmedeltiden

Den mest intressanta upptäckt som Michael gjort hittills  är hur kopplingar till den påvliga kurian blev allt viktigare under andra hälften av 1400-talet. Visserligen hade det funnits gott om svenska biskopar med anknytning till kurian - till exempel Sigge Uddsson, biskop i Skara 1424-35 - men andelen ökar markant efter omkring 1450. Särskilt intressant är att det delvis verkar ha varit följden av Sveriges delning från Danmark-Norge efter Kristofer av Bayerns död i 1448. I den efterföljande rivaliteten mellan Christian I och hans ättlingar i Danmark-Norge, och Karl Knutsson och senare Sturarna i Sverige, sökte båda sidor få ett försprång genom att vädja om påvligt stöd.

-Resultatet blev ett slags kyrklig kapprustning för allt närmare band till kurian. Följaktligen ser vi en ökning av antalet svenska prokuratorer (representanter) och studenter i Rom. Flera av dessa män blev sedan biskopar, avslutar Michael.

Michael hoppas kunna slutföra sin forskning i sommar. Han planerar då att skriva en serie artiklar där han beskriver hur biskoparnas bakgrund varierade geografiskt och hur en typisk biskops karriärväg utvecklades kronologiskt i seklet före reformationen.

Missalethelgen 29-30 januari

Under Missalethelgen den 29–30 januari firar vi boken och det skrivna ordet – med fokus på
Skaras 1100-tal. Under två spännande heldagar bjuder vi in till kringaktiviteter med bland annat
intressanta seminarier på Västergötlands museum och guidade turer på Veterinärhistoriska museet.
I Gamla biblioteket kan man besöka Skaras nya besöksmål Bokäventyret som är en lek- och lärutställning
om bokens historia, och gå på visning i forskaravdelningen och det vackra 1800-talsbiblioteket.
Under lördagskvällen blir det konsert i Skara domkyrka där 1100-talsmusik från missalet framförs
av ensemble Ars Veritas och på söndagen kommer Skara stifts biskop Åke Bonnier leda en gudtjänst
i domkyrkan, där Sveriges äldsta bok Skaramissalet hyllas och kommer att finnas med som en viktig
symbol för bokens värde och historia.

Ladda ner programmet

Medlemsblad 2021:4

Skara stiftshistoriska sällskap Årg. 30

Nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor

Nu kommer uppföljaren till boken ”Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor”. Följ med på upptäcktsfärd ovan kyrkvalven!
Som en fördjupning av Skara stifts inventeringar av medeltida kyrktak och klockstaplar har ett tiotal västgötska kyrkor
undersökts under 2020–2021. Författare är Robin Gullbrandsson, Mattias Hallgren och Anton Hansson.

Arkeologen, timmermannen och dendrokronologen har med sina olika perspektiv gått samman att skärskåda de
månghundraåriga timmerkonstruktionerna. De finner många spår av hur medeltidens timmermän arbetade, vilka resurser de hade till sitt förfogande och vilka verktyg de använde. Vindar och torn speglar kyrkobyggnadernas skiftande öden, såsom brukande, förfall, ombyggnader och bränder. Konstruktionerna väcker också frågor om hur kyrkobyggarnas kunskaper och nätverk såg ut. Hur mycket är europeiskt allmängods och hur mycket är spår av äldre skandinaviska byggnadstraditioner? Det är frågor som författarna försöker besvara i denna studie. Till webbutiken

Boken om Paul Nilsson är klar

Den 28 oktober 1951 avled emeriti kyrkoherden i Sjogestad Paul Nilsson. På den stora resta gravstenen på Sjogestads
kyrkogård återfi nns en relief av Paul Nilsson med textbandet runt: Jubla Guds ära min tunga. Sällan har väl en text på en gravsten så passat in på den som vilar i graven som här.

Det är som diktare och psalmförfattare Paul Nilsson gjort sig känd. Flera av hans psalmer i psalmboken håller hög klass.
En av psalmbokens djupaste och innehållsrikaste är kanske Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider … I adventstid
sjungs hans hymn Sions dotter och i vårbrytningen får vi höra körerna sjunga Västergötlands ”nationalsång” Jag hälsar
dig västgötarike …!

Arkitekten Ingemar Magnusson har skrivit den nyutkomna boken om Paul Nilsson där titeln är Guds sånglärka fakta och fria tankar kring den västgötske sångarprästen Paul Nilsson 1866-1951. Boken ger en tämligen utförlig presentation av Nilssons dikter och det är första gången som dessa presenteras på detta sätt. Till webbutiken

Boksläpp i Tådene

Lördag 25 september kl 16.00 lanserar vi boken "Secret Emblems in Western Sweden" av Simon McKeown. Boken beskriver de unika bemålade panelerna i Tådene kyrka och historien kring deras tillkomst och innehåll.

Läs mer om boken

Se författaren Simon McKeowns hälsning på Facebook