Medlemsblad 2021:1

Skara stiftshistoriska sällskap Årg. 29.