Medlemsblad 2020:2

Skara stiftshistoriska sällskap
Medlemsblad 2020:2 Årg. 28